En socialøkonomisk og almennyttig virksomhed

 Odense Glasværk

Havnegade 13, 5000 Odense C.
Åbningstider:
Tirsdag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 17.00.
Lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
Lukket mandag.
Tlf: 34120192               info@odenseglasvaerk.dk

Støtteforeningen

“Ællingerne”

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i
Odense Glasværks Støtteforening – vi kalder os Ællingerne.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til glasværket såvel praktisk som
økonomisk. Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til
støtteforeningens konto i Fynske Bank:

Regnr. 6857
Kontonr. 1029740
CVR nr. 39453509

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da
det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om tre stk. glaskunst til en samlet værdi af kr. 2.500,-.
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes
tre stk. glaskunst.

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:
Formand: Peder Damsted

Kasserer: Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Lenette Iversen
Bestyrelsesmedlem: Bodil Westgaard
Suppleant: John Lundeman
Udpeget af bestyrelsen for Odense Glasværk:
Christian Frederiksen

Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening