En socialøkonomisk og almennyttig virksomhed

 Odense Glasværk

Havnegade 13, 5000 Odense C.
Åbningstider:
Mandag fra kl. 10.00 til kl.15.00
Tirsdag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 17.00.
Lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
Tlf: 34120192               info@odenseglasvaerk.dk

EU’s Socialfond støtter Odense Glasværk.

Fonden støtter glasværket i et projekt, der handler om at få personer på + 30 år ind eller tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

”Rønnevasen” er navnet på Odense Glasværks nye vase med unikt mønster. Glaspuster John Rønnemose er manden bag det smukke mønster og han fortæller, at mønstret har sin helt egen historie: ”Jeg så en naturudsendelse i TV, og pludselig så man nogle farvestrålende fisk fra et koralrev. Især en af fiskene fascinerede mig med sine helt fantastiske lime-grønne, klare farver på en smuk sort bund. Det blev inspirationen til et mønster, som jeg siden krydrede med en speciel kobber-agtig, glimtende farve kaldet Gold Flush Brown.”

Resultatet er de nye vaser som skal ses fra alle sider, i al slags lys, og som fremtræder både smukke, farvestrålende og klassiske.

Tekst og foto: Helle og Kent Bovin

Bliv sponsor for Odense Glasværks Støtteforening og lad EnergiFyn betale.

Hvis du gerne vil støtte Odense Glasværks Støtteforening, skal du vælge FynskSupportEl. Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh, du bruger, til foreningen. Du bliver “sponsor”- men uden at skulle have penge op af lommen – Energi Fyn betaler!
https://www.energifyn.dk/privat/elhandel/fynsksupport/bliv-sponsor
Om Odense Glasværks Støtteforening: Læs her

Støtteforeningen

“Ællingerne”

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i
Odense Glasværks Støtteforening – vi kalder os Ællingerne.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til glasværket såvel praktisk som
økonomisk. Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til
støtteforeningens konto i Fynske Bank:

Regnr. 6857
Kontonr. 1029740
CVR nr. 39453509

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da
det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om glaskunst fra glasværket. 
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes der
fem stk. glaskunst til en samlet værdi af kr. 2.500,-

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:

Formand: Peder Damsted
Kasserer: Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Lenette Iversen
Bestyrelsesmedlem: Bodil Vestgaard
Bestyrelsesmedlem: Svenn K Pedersen
Suppleant: John Lundeman

Suppleant: Anette Thysen
Udpeget af bestyrelsen for Odense Glasværk:
Christian Frederiksen

Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening