Arrangementer

5 posts

Arrangement for de frivillige og ansatte

Mandag eftermiddag 6.8.havde Odense Glasværkets Støtteforening indbudt de ansatte og de frivillige på glasværket til et mindre arrangement. De blev budt velkommen af Peder, formand for Ællingerne, og Lasse, direktør for Odense Glasværk og trakteret med lidt til mave og gane.De frivillige yder en stor indsat på glasværket gennem hjælp […]

Fonden for Fynske Banks Pris

Christian Frederiksen, ildsjæl i opbygningen af Odense Glasværk, har den 13. juni 2018 modtaget Fynske Banks Pris. Fynske Bank skriver: Modtageren af Fonden for Fynske Banks Pris modtager både et synligt bevis på hæderen i form af et kunstværk, ud­ført af en lokal kunstner og et kontant beløb på kr. […]

Penge til det sociale arbejde

Odense Glasværks sociale arbejde fik den 23. april sat turbo på arbejdet. TrygFonden kom nemlig med en donation på kr. 500.000,- som går ubeskåret til glasværkets arbejde med socialt udsatte. Specielt arbejdet med unge, der på grund af sociale problemer er røget ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Odense Kommune visiterer […]