INDSAMLING. Odense Glasværk mangler penge.

Odense Glasværk mangler penge til at genåbne glasproduktionen og dermed også sikre videreførelse af den sociale indsats overfor udsatte borgere i Odense.

Odense Glasværk har været lukket siden medio marts grundet Corona. Den nødvendige lukning har medført et tab af omsætning på omkring 300.000 kr.
Da Odense Glasværk er ejet af Foreningen Odense Glasværk, har det ikke været muligt at modtage midler fra den nationale støtteordning til dækning af omsætningstab. Hertil har glasværket afholdt faste udgifter, herunder egen andel af løn til hjemsendte medarbejdere.
Ledelsen, ansatte og frivillige opfordrer derfor alle der ønsker videreførelse af vores kunstglasproduktion og sociale indsats i Odense, om økonomisk støtte via indbetaling til:
Mobilepay på 720361 eller
Fynske Bank reg.nr. 6857 kontonr. 0001097622

På forhånd tak for hjælpen og på forhåbentligt snarligt gensyn.