Kunsthåndværkerhuset Glasværket – til fremme af socialt ansvar

Kunsthåndværkerhuset Glasværket er en almennyttig forening i Odense, som har som mission at arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor vi tager socialt ansvar og skaber plads til mangfoldighed til glæde for de mennesker, der i dag lever på kanten af samfundet.

Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet, på de vilkår de kan. Arbejdsfællesskaber giver nemlig selvværd, selvtillid, selvstændighed og livskvalitet for den enkelte. Samt det giver indblik og forståelse for andre i samfundet omkring.

Kunsthåndværkerhuset Glasværket ønsker at være det naturlige mødested for alle i Odense, der deler vores vision og vil bakke op om vores arbejde for at skabe flere rummelige arbejdspladser i kommunen.

Desuden er foreningen også ejer af Odense Glasværk, som er en socialøkonomisk virksomhed, der dyrker byens traditionsrige historie med glaskunst, hvor overskuddet går til glasværkets sociale arbejde om at løfte udsatte mennesker videre i livet til arbejde, til uddannelse eller til anden form for afklaring med livet.

Bestyrelsen består af følgende personer

Jørgen
Clausen

Bestyrelsesformand, tidligere stadsdirektør i Odense Kommune

Thit Juul
Madsen

Næstformand, tidligere direktør i D2i

Ole Bang Nielsen

Bestyrelsesformand og -medlem i en række virksomheder.

Peter
Lykkegaard

Arbejdsmarkedskonsulent hos FH-sektioner på Fyn

Som medlem af Kunsthåndværkerhuset Glasværket får man mulighed for at støtte op om tilblivelsen af et kunsthåndværkerhus og udbredelsen af vores sociale arbejde. Her arbejder vi for et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til forskellighed. Vi støtter udsatte borgere som løbende bliver en del af det daglige virker på Odense Glasværk og i foreningens arbejde.
Medlemsskab koster 1.000 kr. om året og kan tegnes af både virksomheder, foreninger og enkeltpersoner. Beløbet indbetales til Fynske Bank kontonummer: 68570001051728 
 
Medlemsskabet inkluderer:
  • Mulighed for særligt tilrettelagte arrangementer for medarbejdere m.fl. på virksomheden efter nærmere aftale og pris
  • To årlige konferencer/workshops, hvor fokus er på erfaringsudveksling og ny viden om det rummelige arbejdsmarked
  • En stemme på den årlige generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsen vælges.
Ønsker du at blive medlem? Kontakt da bestyrelsesmedlem Peter Lykkegaard, sekretær for foreningen på peter@fh-fyn.dk eller bestyrelsesformanden Jørgen Clausen på jc@odenseglasvaerk.dk