Kunsthåndværkerhuset Glasværket – til fremme af socialt ansvar

Kunsthåndværkerhuset Glasværket er en almennyttig forening i Odense, som har som mission at arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor vi tager socialt ansvar og skaber plads til mangfoldighed til glæde for de mennesker, der i dag lever på kanten af samfundet.

Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet, på de vilkår de kan. Arbejdsfællesskaber giver nemlig selvværd, selvtillid, selvstændighed og livskvalitet for den enkelte. Samt det giver indblik og forståelse for andre i samfundet omkring.

Kunsthåndværkerhuset Glasværket ønsker at være det naturlige mødested for alle i Odense, der deler vores vision og vil bakke op om vores arbejde for at skabe flere rummelige arbejdspladser i kommunen.

Desuden er foreningen også ejer af Odense Glasværk, som er en socialøkonomisk virksomhed, der dyrker byens traditionsrige historie med glaskunst, hvor overskuddet går til glasværkets sociale arbejde om at løfte udsatte mennesker videre i livet til arbejde, til uddannelse eller til anden form for afklaring med livet.

Bestyrelsen består af følgende personer

Jørgen
Clausen

Bestyrelsesformand, tidligere stadsdirektør i Odense Kommune

Thit Juul
Madsen

Næstformand, tidligere direktør i D2i

Kurt
Adamsen

Direktør i Isolerings-Gruppen A/S

Peter
Lykkegaard

Arbejdsmarkedskonsulent hos FH-sektioner på Fyn

Lars Stig
Møller

Forretningsudvikler SDU RIO

Som medlem af Kunsthåndværkerhuset Glasværket får man rabat på Odense Glasværks flotte egenproduceret produkter og dermed støtter man også glasværkets store sociale arbejde. 

Så bliv medlem af foreningen Kunsthåndværkerhuset Glasværket og støt vores arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til forskellighed, samt støt konkret de mange udsatte borgere som løbende bliver løftet gennem vores forløb på Glasværk Odense.

Medlemsskab koster 1.000 kr. om året og kan tegnes af både virksomheder, foreninger og enkeltpersoner. Beløbet indbetales til Fynske Bank kontonummer: 68570001051728 

Medlemsskabet inkluderer:

  • 10%’s rabat ved køb af glas i vores butikker
  • Mulighed for særlig tilrettelagte arrangementer for medarbejdere m.fl. på virksomheden efter nærmere aftale og pris
  • To årlige konferencer/workshops, hvor fokus er på erfaringsudveksling og ny viden om det rummelige arbejdsmarked
  • En stemme på den årlige generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsen vælges.