MEDLEMSAFTEN I ODENSE GLASVÆRKS STØTTEFORENING ÆLLINGERNE

Odense Glasværks Støtteforening, Ællingerne, havde inviteret til medlemsaften onsdag 25.9. på glasværket. 80 medlemmer havde tilmeldt sig.
Peder Damsted bød velkommen. Niels Andersen fortalte om det gamle Fyens Glasværk, som lukkede i december 1991, og Per Jørgensen fortalte om det nye Odense Glasværk, som kunne vise de første glasprodukter i januar 2017.
Aftenen sluttede med, at nummerpigen Bo Pedersen trak 20 vindere af støtteforeningens medlemspræmier. Ikke en eneste af de udtrukne vindere var til stede vedarrangementet, så derfor trak vi, så der kunne uddeles to præmier blandt de tilstedeværende. Vinderne kan vælge for kr. 500,- glas i glasværkets butik.
Tak til Kent Bovin for flotte fotos af aftenen.