Nye tider på Odense Glasværk – en version 3.0 er på vej

Odense Glasværk har igennem årene drevet virksomhed på salg af glas og eksterne støttekroner fra sponsorater, projektmidler og en folkeindsamling. To nedlukninger som følge af coronaen har ikke gjort vilkårene nemmere. Nu er støttekronerne brugt, og der kommer ikke flere. Som en social økonomisk virksomhed skal vi kunne klare os for egne tjente penge. Salget har ikke været tilstrækkeligt, hverken i butikken, på webshoppen og til erhvervskunder, så vores indtægter ved salg af glas er desværre mindre end vores udgifter.

I bestyrelsen afsøger vi alle muligheder for at gøre Glasværket til en bæredygtig forretning. Det grundlag er til stede, men der skal nogle grundlæggende ændringer til.

1.Visionen om skabelsen af et Kunsthåndværkerhus på havnen skal fremskyndes, da Glasværket i nuværende form er en for lille enhed at drive virksomhed på. Samtidig sættes fokus på at skabe et Kunsthåndværkerhus på adressen Havnegade 13 og dermed bygge visionen op på stedet. Om dette er muligt, afgøres af de kommende planer for havneomdannelsen. Vi vil gerne byde os til som et spændende kultur- og aktivitetssted, der skaber liv på havnen.

2. Produktionsfaciliteterne skal udnyttes bedre og mere fleksibelt. Fremadrettet arbejder vi derfor anderledes på Glasværket.

  • Vi udlejer værkstedet til andre glasmagere, når vi ikke selv bruger det. Den første er Marie Retpen, som vi allerede har et samarbejde med. Hun oplever stor efterspørgsel på sine ting og mangler værkstedsplads.
  • Vi bliver fremadrettede ordreproducerende og trækker på forskellige glasmagere afhængig af ordre og kundeønsker.
  • Vi vil ikke længere have fastansatte glasmagere, hvorfor vi desværre har set os nødsaget til at opsige vores to nuværende, fastansatte glasmagere.

3. Fuldt tryk på udviklingsopgaver og fornyelse. Lige nu arbejdes til eksempel intenst på en H. C. Andersen designserie i samarbejde med en ekstern designer og Marie Retpen. Det vil vi fortælle mere om senere, håbet er at skabe grundlag for nye indtægter.

4. Fastholde fokus på den sociale dimension. Den nye kontrakt med Odense kommune er faldet på plads og vi ser frem til, at der kommer borgere igen i løbet af oktober. På samme måde er samspillet med de frivillige en dimension, som skal fastholdes og gerne udbygges.

5. For alle frivillige, der har deres faste gang på Odense Glasværk, vil hverdagen være uændret. Opgaven er stadig den samme, nu bare med flere nye ansigter i form af borgere og eksterne glasmagere. Der er stadigvæk brug for dem, nu mere end nogensinde.

Peter Sabro vil fortsat lede det daglige arbejde, være frivilligkoordinator, og vil tage sig af samarbejdet med de henviste borgerne.

Med bestyrelsens beslutninger tages nogle afgørende nye skridt, og vi tror på, de kan føre Glasværket ind i en ny fremtid som en del af Kunsthåndværkerhuset.

De næste måneder bliver afgørende, og vi håber, at julesalget vil være indbringende nok til at bære Odense Glasværk ind i 2022.

Jørgen Clausen

Bestyrelsesformand

Kunsthåndværkerhuset Glasværket