Støtteforeningen

“Ællingerne”

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i Odense Glasværks Støtteforening – vi kalder os Ællingerne.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til glasværket såvel praktisk som økonomisk.

Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til støtteforeningens konto i Fynske Bank:
Regnr. 6857
Kontonr. 1029740
CVR nr. 39453509

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om glaskunst fra glasværket. 
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes der fem stk. glaskunst til en samlet værdi af kr. 2.500,-

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:

Formand: Svenn K Pedersen
Kasserer: Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Christian Frederiksen
Bestyrelsesmedlem: Bodil Vestgaard
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen
Suppleant: Anne-Mette Eilsø
Udpeget af bestyrelsen for Odense Glasværk: Peter Sabro

Vedtægter for Odense Glasværks Støtteforening