Støtteforeningen

CraftVærk og Odense Glasværks Støtteforening

Ønsker du at blive en del af glasværket, kan du bidrage til dette ved at melde dig ind i CraftVærk og Odense Glasværks Støtteforening.
Formålet med støtteforeningen er at yde støtte til CraftVærk og Odense Glasværket såvel praktisk som økonomisk.

Der følger ingen forpligtelser med medlemskabet – arbejdsweekend eller andet.

Medlemskab af støtteforeningen opnås ved, at man via sin netbank overfører kr. 100,- til støtteforeningens konto i Fynske Bank:
Regnr. 6857
Kontonr. 1029740
CVR nr. 39453509

I indbetalerfeltet skriver man sit navn, adresse og email-adresse. Mailadressen er vigtig, da det er via den, vi henvender os til medlemmerne.

Som medlem af støtteforeningen deltager man en gang årligt i lodtrækningen om glaskunst fra glasværket. 
For hver påbegyndt 100 medlemmer udloddes der fem stk. glaskunst til en samlet værdi af kr. 2.500,-

Bestyrelsen i støtteforeningen består af:

Formand: Svenn Kopp Pedersen

Kasserer: Finn Jensen

Sekretær: Mette Andersen

Bestyrelsesmedlem: Christian Frederiksen

Vedtægter: https://odenseglasvaerk.dk/vedtaegter-2022/