Vision

Vision for Odense Glasværk

Odense Glasværk som en del af et Kunsthåndværkerhus.

Visionen: At glasværket med tiden skal udvikle sig til en del af et kunsthåndværkerhus med beliggenhed ved Odense Havn. I kraft af Odense’s historiske baggrund som en glasproducerende by lever der i dag et antal faglærte og erfarne glasmagere i byen. Disse professionelle glasmagere besidder unikke kompetencer vedrørende udvikling og produktion af flerfarvet, håndlavet glas til anvendelse og til pynt.

Idéen

Ideen på sigt er, at kunsthåndværkerhuset etableres i en bygning med en central placering i Odense og med glasværket som omdrejningspunkt. Bygningen skal på sigt huse en række forskellige professionelle kunsthåndværkere, som har egne værksteder, produktion og salg under sammen tag. Stedet skal være åbent for publikum, som frit kan bevæge sig blandt værkstederne.  Dermed får de besøgende lejlighed til at se håndværkerne arbejde, samt tale med dem og aftage deres produkter.

Glaspusteri er spektakulært, og vil derfor kunne tiltrække publikum. Dermed vil der skabes en gunstig effekt, hvor arbejdet med glas ved sin blotte eksistens vil skabe værdi og dynamik i gennemstrømningen af besøgende og på sigt bidrage til eksponeringen af de øvrige virksomheder i et Kunsthåndværkerhus.

Idé og Vision for Odense Glasværk

Kompetencer

Kernekompetencerne i glasværket omfatter klassiske og teknisk krævende produktionsmetoder fra 1600-tallet. Der kræves talent, disciplin og mangeårig indsats, før teknikkerne kan beherskes til fulde. Teknikken stammer fra Bøhmen, og glasset fremstilles ved at glasmageren står oprejst, mens glasset forarbejdes.  Ved større genstande kræves det, at flere glasmagere hjælpes ad sammen. Der er ikke mange på verdensplan, som kan dette. Glas fremstillet på denne måde resulterer i solide, usædvanlige og særdeles flotte produkter, som er svære at efterligne.
Glasværket vil være rustet til en fleksibel produktion, som omfatter både unika-genstande, og produktion af ensartede produktserier som fx. drikkeglas og vaser.Produkterne vil være af en kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet, som placerer dem i en klasse for sig, og gør dem konkurrencedygtige på både det lokale og globale marked. Overordnet set kan der produceres genstande, der pris – og størrelsesmæssigt favner bredt. Produktionsmetoden tillader alt lige fra snapseglas til genstande på op til ca. 20 kg – eksempelvis store vaser.Lamper fremhæves som et produkt med særligt potentiale, da lamper er svære at producere – specielt større modeller. Dette skyldes både det tekniske ved produktionen af selve glasset samt, at der også skal udvikles passende fatninger. Blandt konkurrenterne på markedet har kun Holmegaard lamper i sit sortiment.

Udflugtsmål

På grund af Odenses gunstige geografiske placering midt i Danmark vil det være interessant og nemt både for danskere og turister, som passerer Odense på motorvejen, at aflægge et besøg.
Samtidig findes en stor befolkningsmængde indenfor en radius af 100 – 150 km, som med stor sandsynlighed ville kunne finde på at lave en udflugt med glasværket/glaspusteriet som mål.
Der ligger mange spændende perspektiver i etableringen af et glasværk, som senere kan udvikles til en del af et Kunsthåndværkerhus.
Der vil på sigt være rige muligheder for at indgå samarbejder med andre grupper af kunsthåndværkere. Disse kan bl.a. være smede, sølvsmede, pottemagere og træskærere.
Ved at etablere et glasværk kan det udvikle sig til et hus med disse håndværkere og inkludere deres kreative og faglige input i udformningen af glasprodukter. Derved kan der dannes grobund for en kreativ og innovativ udviklingsproces, som strækker sig ud over det sædvanlige.
Et eksempel på et sådan samarbejde kan være mellem en glaspuster og en sølvsmed, der i fællesskab udvikler et nyt produkt, hvor sølv indgår i glasproduktet på en smuk og original måde.

Udstillinger

I glasværket ønsker vi, der skal være udstillinger, gæstehåndværkere og begivenheder af forskellig art. Med den rette indretning vil det kunne give en meget spændende dynamik, hvor der er plads til både det faste og kendte, samt en jævn tilstrømning af nye impulser, som er med til at gøre stedet levende.

Social værdi

Der ligger også en social værdi i at etablere et glasværk som dette. Gamle håndværksmæssige traditioner holdes i live og i hævd, og bliver lettere tilgængelige for det brede publikum. Håndværkerne styrkes i deres egen identitet og skærpes i kvalitet og produktivitet af det samspil og den interne konkurrence, som opstår på stedet. Vi vil uddanne glaspustere for at sikre, at faget ikke dør og ved siden af glasværket lave beskæftigelsestiltag for unge på kontanthjælp i et socialøkonomisk perspektiv i samarbejde med KOOPERATIONEN Den kooperative Arbejdsgiver – og Interesseorganisation i Danmark.

Søren Højmark, Per Jørgensen og Christian Skov Frederiksen.